UFABET อย่าดื้อนะออเจ้า! บุรีรัมย์ลงโทษย้อนยุคหากมีเรื่องงานสงกรานต์

UFABET

ปราสาทสายฟ้า ปล่อยคลิปเตือนออเจ้า ที่จะมาเที่ยวงานช้าง สงกรานต์ หากมีเรื่องเจอบทลงโทษย้อนยุคแน่

UFABET เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกมาชี้แจงบทลงโทษ ผู้ที่ก่อเรื่องและสร้างความเดือดร้อน ในงาน ช้าง บุรีรัมย์ ยกทีมเพื่อนซี้ปาร์ตี้สงกรานต์ 2018 จะต้องถูกโดนลงโทษแบบย้อนยุค

ปราสาทสายฟ้า ปล่อยคลิปเตือนออเจ้า ที่จะมาเที่ยวงานช้าง สงกรานต์ หากมีเรื่องเจอบทลงโทษย้อนยุคแน่

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกมาชี้แจงบทลงโทษ ผู้ที่ก่อเรื่องและสร้างความเดือดร้อน ในงาน ช้าง บุรีรัมย์ ยกทีมเพื่อนซี้ปาร์ตี้สงกรานต์ 2018 จะต้องถูกโดนลงโทษแบบย้อนยุค

ปราสาทสายฟ้า ปล่อยคลิปเตือนออเจ้า ที่จะมาเที่ยวงานช้าง สงกรานต์ หากมีเรื่องเจอบทลงโทษย้อนยุคแน่

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกมาชี้แจงบทลงโทษ ผู้ที่ก่อเรื่องและสร้างความเดือดร้อน ในงาน ช้าง บุรีรัมย์ ยกทีมเพื่อนซี้ปาร์ตี้สงกรานต์ 2018 จะต้องถูกโดนลงโทษแบบย้อนยุค